การเรียนรู้

การเรียนรู้และทำความเข้าใจ

การเรียนรู้ไม่ได้เกิดด้วยความบังเอิญจากสิ่งรอบตัวเสมอไป แต่จะเป็นการเก็ยความรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมาให้ได้มากที่สุด การเรียนรู้ต้องอาศัยความตั้งใจและสนใจอย่างมาก อยากให้ลองมองว่ามันเป้นห้องทดลองส่วนตัวนั่นเอง การเป็นคนรักการเรียนรู้ คือการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งดีและไม่ดี และใช้ช่วงเวลาที่ไม่ดีในการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น และบางครั้งคุณก็ต้องเรียนรู้บทเรียนเดิมซ้ำอีก แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป
การไม่หยุดเรียนแม้จะเรียนบทเรียนเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา ให้คิดว่าเป็นการทวนความรู้ในเรื่องเดิมๆ จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วย อยากจะบอกอีกว่าการเรียนรู้นั้นไม่ใช่แค่ได้รับข้อมูลที่จริงแล้วจะเข้าใจได้เลย
คำถามสำหรับความสงสัย ให้ถามจนกว่าเราจะรู้และเข้าใจ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง การถามบางทีไม่ใช่การเข้าใจยากแต่คนอื่นเข้าใจแล้ว การถามจนกว่าจะเข้าใจอาจทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคนโง่ หรือไม่เก่ง เราต้องกล้าถาม เพื่อพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ชีวิตคุณจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากและประสบการณ์ด้วย 2สิ่งนี้จำทำให้คุณนั้นเก่ง กว้างมากขึ้นและ เข้าใจในสถานการณ์ด้วย