เสาเอ็นทับหลังทำหน้าที่รับน้ำของผนัง

มกราคม 26, 2019 0 By admin

เสาเอ็นทับหลังทำหน้าที่รับน้ำของผนังซึ่งอยู่เหนือวงกบประตูหรือหน้าต่างกับถ่ายน้ำหนักลงไปยังเสาเอ็น (คล้ายกับคานที่ถ่ายน้ำหนักลงเสา) พร้อมด้วยยึดประตู พร้อมด้วยหน้าต่างเข้ากับผนังบ้านด้วยกับเสาเอ็น การไม่มีเสาเอ็นพร้อมกับทับหลัง มักจะเกิดรอยร้าวเฉียงๆ บนผนังบริเวณมุมของวงกบจะทำเอาไม่ค่อยสบายตาเมื่อเวลามองไปเห็น อาจจะเป็นเหตุให้น้ำซึมเข้ามาภายในบ้านเวลาที่ฝนตกได้ อาจจะทำเอาวงกบบิดตัว ไม่สามารถปิดประตูหรือหน้าต่างได้อย่างสนิทบางครั้งอาจจะทำเอาหน้าต่างหรือประตูเสียหายได้ เว้นแต่จะช่วยยึดวงกบกับประตูแล้วนั้น ยังทำหน้าที่ยึดผนังกับผนังเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง เหตุเพราะเมื่อผนังบ้านมีขนาดใหญ่มากๆ จะทำให้ผนังสามารถรับแรงที่กระทำที่ตั้งฉากกับผนังได้น้อยลง จึงจำเป็นจะต้องมีการทำเสาเอ็นกับทับหลังเป็นระยะทุกๆ 2-3 เมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง

ในประจุบัน เทคโนโลยีในการก่อสร้างได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปมาก เพื่อช่วยเหลือให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น สะดวก รวดเร็วให้ได้มากที่สุด โดยใช้คนทำงานน้อยที่สุด จึงได้มีการผลิตเหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูปขึ้นมาสำหรับงานก่อสร้างนี้โดยตรง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนพร้อมกับความยุ่งเหยิงในการทำงานลงไปได้มาก สามารถทำให้งานก่อสร้างดำเนินสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ ลดปัญหาแรงงานที่มีจำนวนน้อย ลดเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนการทำงานลงไปได้มาก