บัวปูนปั้นสําเร็จรูปมีหลากหลายแบบและขนาดให้ท่านเลือก

พฤษภาคม 1, 2019 0 By admin

บัวปูนปั้นสําเร็จรูปมีหลากหลายแบบและขนาดให้ท่านเลือก หรือทำตามแบบที่ท่านต้องการใช้ประดับตกแต่งอาคาร บ้านพักต่าง ๆ รวมถึง งานป้ายชื่อหรือ ผนังที่ต้องการความโดดเด่น สวยงามวัสดุสำเร็จรูปมีบทบาทสำคัญในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก เพราะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ออกแบบผู้ใช้ประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านราคา เทคโนโลยี สามารถหล่อออกมาให้มีขนาดมาตรฐานลวดลายตามที่ต้องการได้ผสมสีที่ต้องการลงไปในเนื้อ GRC ได้เลย