แปลเอกสารภาษาต่างๆทั่วโลกกว่า 30 ภาษา

พฤษภาคม 8, 2019 0 By admin

แปลเอกสารภาษาต่างๆทั่วโลกกว่า 30 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน ลาว เขมร พม่า จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ งานแปลของเราได้มาตรฐานสากลและเน้นด้านคุณภาพและความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า ทีมงานของเรามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ทุกสาขาและมีประสบการณ์ในการแปลกว่า 20 ปี ซึ่งทำให้งานแปลตรงกับต้นฉบับมากที่สุด