ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าส่วนหนึ่งของการบริหารการจัดการความปลอดภัย

พฤษภาคม 15, 2019 0 By admin

ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าส่วนหนึ่งของการบริหารการจัดการความปลอดภัยภายในโรงงาน หรือสถานประกอบการ เป็นการตรวจสอบอย่างง่าย สำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบจะต้องมีการสัมผัสกับอุปกรณ์ หรือการเปิดส่วนหุ้มห่อส่วนที่มีไฟฟ้าออกเพื่อดูสภาพอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบระบบไฟฟ้า ถ้าหากปราศอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม