ฉนวนกันเสียงถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงานฉนวน

พฤษภาคม 28, 2019 0 By admin

ฉนวนกันเสียงถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้สำหรับงานฉนวน กันเสียง เหมาะกับผนังทุกระบบ และเหมาะสําหรับ งานกันเสียงใน โรงพยาบาล โรงหนัง โรงเรียน ออฟฟิศ ที่อยู่อาศัยเก็บเสียงที่ตกแต่งผิวเป็นพิเศษด้วยยูเรเทนโฟมแบบต่อเนื่อง ไม่ต้องติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้ได้เหมือนกับแผงกั้นทั่วไป น้ำหนักเบา ตกแต่งได้ง่ายและดูดเสียงในช่วงความถี่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญหลายประการสำหรับวัสดุตกแต่งชนิดเก็บเสียง